Dom > Vijesti > Sadržaj

Konstrukcije od Valovitog kutije za Hortikulturne proizvode

Jul 09, 2016

Valovitog kutije se često koriste za transport i skladištenje svježe proizvode u industriji hortikulture. Ove kutije štite njihov sadržaj od mehaničkih oštećenja zbog kapi, udaraca, vibracija i kompresije opterećenja. Analiza i predviđanje na slaganje kompresije nosivost od valovitog kutije je važno za proučavanje reakcija postojećeg pakiranja na mehanička naprezanja ili dizajnirati nove okvire uvjeta poslije berbe rukovanje. Dobar dizajn ventilacijom pakiranja je važno u optimiziranje rashladne i ventilacijske uniformnost, umanjiti kvalitetu propadanja Lunch proizvode i održavanje mehanički integritet okvira. Različite eksperimentalne i modeliranje alata koriste u istraživanju dizajna i mehaničku izvedbu ambalaže. Eksperimentalne studije na mehaničku izvedbu ambalaže uključuju analizu kompresije, utjecaj i vibracija. Konačnih elemenata analiza i simulacija je korisna za studij i Strukturni dizajn ventilirani valovitog pakiranja s obzirom na oblik, lokacija i veličina za ventilaciju. Napredak u Informacijske i komunikacijske tehnologije nude nove perspektive za razvoj user-friendly software prema integrirani dizajn i analizu performansi pakiranja svježih proizvoda.


Ključne riječi

  • Valovitog pakiranja;

  • Konačnih elemenata, modeliranje;

  • Kompresija testa;

  • Test izdržljivosti;

  • Vibracija testa